Inteligentný merací systém MSH14

Sledovanie aktuálneho stavu technológie v reálnom čase.

  • Podpora Win / MAC / iOS / Android

  • Modulárna štruktúra

  • Pracuje v reálnom čase

  • Prístup cez webové rozhranie

Dostupné moduly

Inteligentný merací systém MSH14 obsahuje preddefinované moduly pre potreby našich zákazníkov


Energetický manažment

Prehľad energetickej náročnosti výroby až po úroveň jednotlivých výrobkov na základe údajov o odbere energií.

Efektivita

Monitoring, archivácia a vizualizácia celkovej efektívnosti zariadení, strojov a pracovníkov.

Miestne distribučné siete

Odpočet, archivácia, vizualizácia a zasielanie dát súvisiacich s odberom energií pre účely miestnych distribučných sústav (MDS).

Naša klientela